3 rady po výběr firemního vzdělávání

S možností financování přes EU vykvetly nové vzdělávací agentury. 


Ruku v ruce s jejich rozvojem může být téměř každý školitelem nebo lektorem, jen bez záruky odbornosti a někdy i zkušeností. Dnes najdete množství tzv. koučů ve věku kolem 25 let. Jak vám ale může radit někdo, kdo ještě neprožil ani půlku svého života spojenou s jeho pracovními i osobními úspěchy a neúspěchy? “Stařešinové” z naší minulosti se musejí tajemně usmívat jako Mona Lisa.

Jak si tedy vybrat toho, který bude pro vás přínosem a předá ty dovednosti, zkušenosti nebo oboje zároveň, které potřebujete ve vaší společnosti a naučí vás je využívat v praxi?


Moje rada zní: vyžádejte si a vyzkoušejte ukázkovou hodinu doporučeného lektora. To je jediná možnost, jak se nespálit. 


Když jsem začínala učit angličtinu, měla jsem za sebou rok a půl života v Anglii a několik hodin mentoringu zkušených kolegů. Ale dříve by mě žádná jazyková škola nevzala jen na základě k CV přiložených dvěma mezinárodním certifikátům a státní zkouškou z AJ bez předvedení vyučovací hodiny s dohledem jejich metodika. To by měla stále být osvědčená metoda výběru i pro firemní kurzy a školení


Má školení schůzkou a ukázkou začínají. Podklady následně připravím na míru pro každou společnost a jejich týmy zvlášť. A až nyní po několika letech si troufám i na firemní školení prezentačních dovedností s prezi a myšlenkových map i v anglickém jazyce. Jak mě lektorství naplňuje se můžete dočíst i v tomto článku :)


Vezměte si třeba obor IT. Přišel by vám technik, který se předem prokázal certifikáty na hard skills. Zjistil by závadu, s pracovníky u vás by se o ní pobavil a provedl pár úkonů, které by mohly pomoci závadu opravit. Dali by si kafe a občerstvení a příjemně si popovídali o životě a on by za půl dne odešel s tím, že to nějak bude fungovat. Ale po týdnu zjistíte, že se nic nezměnilo. Je tam jasný důkaz, že to nebylo přínosem a závada nebyla opravena. Technika nefunguje.


No a jak si ověříte soft skills lektorů a jejich poznatky aplikovatelné v praxi? Účastníci se po školení nějak vyjádří v hodnocení na konci, že by to mohli využít. Přitom už i v průběhu školení, je u některých lektorů jasné, že vám moc přínosu a závanu nového větru nepřinesli. Někteří z nich vám na školení jen vyprávějí své poznatky z praxe a nepředají téměř žádné funkční nástroje na řešení či dovednosti. Ještě je výhrou, když si na konci firemního vzdělávání – školení několik “zázračných kousků” vyzkoušíte. 


Mělo to být školení o poznatcích a úspěchu v životě lektora, které následně uplatníte u vás ve společnosti? Tak to jste si jistě objednali na školení minimálně inspirující osobnost jako byl např. Walt Disney ;) 

Chcete znát mé 3 doporučující rady pro výběr lektora nebo vzdělávací agentury?
Ale prosím, beze všeho :) Tady jsou:


1/ Sejděte se přímo s lektorem, který vyslechne vaše potřeby a připraví školení přímo pro vás. Tzv. pravidlo úspěchu prvně chápat a pak být pochopen, platí pro každého lektora.


2/ Následně si nechte, na základě aktuálně připravených podkladů předvést ukázkovou hodinu. Lektor prodává sám sebe a většinou zastupuje svou agenturu, tak by měl být ochoten tuto možnost podstoupit. Je to známka i toho, že vám bude spolupráce vyhovovat oboustranně. 


3/ Neberte hodnocení po školení jako konec. Sejděte se s lektorem za měsíc, či několik měsíců, podle typu školení. To aby bylo možno dovednosti a zkušenosti ze školení více zhodnotit po zavedení do praxe. Prokonzultovat se zaměstnanci a případně školení doplnit o nové nebo navazující poznatky.


Jestliže tedy chcete lepší pracovníky nebo jim dopřávat profesního rozvoje v podobě benefitů, ať to má svou váhu a přínosy pro všechny zúčastněné. Chtějte vzdělání a kurzy, které mají konkrétní výstup, konkrétní schopnosti, dovednosti a kompetence dle vašich firemních potřeb.


Chcete pro své příští školení lektora se zkušenostmi a se zápalem? Zkuste vybírat jinak a udělejte si na to víc času. Zaměstnanci vám budou vděčni a více si ze školení odnesou.


Andrea Peloušková