prezentování

Umění prezentovat – na vlně vaší prezentace, část 2.

Experti na komunikaci tvrdí, že nejdůležitější jsou první 3 minuty. Tento čas a jeho provázání s tématem, myšlenkou nebo záměrem vaší prezentace rozhodne mezi: “To byla skvělá prezentace, Tome, moc se mi líbilo…” a ” Jo,Tome, dobrá prezentace…”

V mé 1. části článků o umění prezentovat jsem vás navedla, jak nás překvapit a navnadit. Pokud jste nadšení a zaujetí vaším tématem, budeme i my.

V tomto příspěvku se chci věnovat další důležité části a tou je vlna udržení pozornosti posluchačů při vašem plynulém přednesu. 

Představte si svou prezentaci jako cestu. Vy, jako řečník, víte, kam jdete a lehce nás provázíte, abychom s vámi snadno udrželi směr i krok. Chvíli nás jen vedete, chvíli jen provázíte a průběžně nám předáváte zajímavé informace, které podporujete fakty a studiemi až nás přivedete na konec. Tam se s námi rozloučíte a popřejete nám úspěchy a další pokroky na našich následujících cestách. 

Ale jak na to, aby to šlo takto hladce a udrželi jste naši pozornost?

Pokud připravujete firemní prezentaci, začněte výhodami pro nás, jako budoucího zákazníka a zdůvodněte přednosti vašeho produktu nebo služby. Ale prosím pěkně, zkuste to jinak než popsaným snímkem s fakty a technickými parametry vašeho produktu. Buďte originální, ukažte nám, jak se budeme cítit  vaším výrobkem nebo službou. Povídejte nám o nich, jak se cítí ti, kdo už jej mají a v čem jim pomáhá a jaké jim přinesl výhody. 

Když jsem připravovala prodejní prezentaci pro personální agenturu pro zákazníky na schůzky, připravila jsem prezentaci navázanou na jejich marketingovou kampaň – letní ledové osvěžení. Zákazník tak měl nabídku v podobě nápoje plného osvěžujících ledových kostek s připodobněním výhod a služeb, s kterými mu společnost může pomoci. Prezentace pak vypadala takto.

Pokud jsou prezentace, kterými se sama inspiruji, tak to jsou prezentace Steva Jobse při uvedení Apple výrobků na trh. Jednoduché a úderné. Přesvědčte se sami.

Ještě přikládám pro porovnání tématicky stejné prezentační snímky. Jsou z jedné z mých prvních prezentací, z dob, kdy jsem začátkem 21. století nabízela IT služby. V těch dobách nebylo mnoho lidí, kteří by nás učili dělat prezentace jinak.

1/ snímek plný textu. Ten svádí jen k tomu, že jej jako řečník můžete být buď číst nebo jej mít za sebou a povídat nám něco podobného. A co se dá čekat od posluchačů, mají číst s vámi a uspávat se nebo se snažit vás poslouchat? Oboje potřebuje osvěžení v podobě dvojité kávy před i po prezentaci :)

2/ A jak vypadá stejný snímek, který vám službu nabídne jinak? Podívejte se, co říkáte, je to rozdíl?

Každý z nás, máme posluchačům, co předat, každý z nás jsme jiný a jinak je obohatíme. Zkuste to jinak. Ráda vás budu provádět, odlišíme a zdokonalíme i vaše prezentace. Které mohou být zaslány jako “návnada”, pouhý odkaz online nebo představeny v tabletu na schůzce u zákazníka.

Pojďme se sejít u výborné kávy a popovídat si, čím si můžeme vzájemně prospět. Těším se na setkání.

Andrea

Nový směr prezentování: zaujměte nás svou osobností.

Zkuste si pro zajímavost spočítat, kolik už jste si připravovali prezentací. A jaké byli? Bavilo vás je vytvářet? Připravovali jste si je
s předstihem nebo na poslední chvíli? 

Já osobně, za svých 20 let profesního života, kdy jsem se pohybovala na poradách, obchodních schůzkách, školeních, seminářích a workshopech nebo na konferencích nespočet. Když jsem začala školit měkké dovednosti ve společnostech, byla to nejméně jedna
za měsíc. Jen v době mého působení u britského nakladatelství jsem jich vytvořila 5 v Power pointu. Následně po objevení prezi na jedné konferenci pro učitele v Bratislavě jsem jich vytvořila 15 v prezi jako Teacher Trainer. Potřebovala jsem propojit výukové metody i praktické rady, představovat online materiály a videa. Hlavně mě bavilo ukazovat pedagogům tento nový nástroj, se kterým zaujmou své žáky a studenty.

A jak vypadali mé první prezentace z těchto dob? Například takto, když jsem je připravovala na konference pro paní učitelky z prvního stupně a pro lektory na dětských anglických táborech v prezi

 

Nyní ve 21. století se pohybujeme v době, kdy je potřeba posluchače více zaujmout a nenudit je snímky plnými textu, které jim stejně přečtete. Představte se zajímavou formou, seznamte se navzájem, nechte je vnímat vaše spojení s tématem prezentace. Informací každý den musíme pojmout mraky, přicházejí a odcházejí, ale emoce, kterými nás
s prezentací spojíte nám zůstanou. Rozesmáli jste nás, dojali jste nás? Výborně, to si budeme pamatovat. Nudili jste nás četbou vaší prezentace? To si budeme taky pamatovat.

Snímky plné textu patří jen do prezentace, kterou zašlete jako odkaz do emailu vašemu zákazníkovi nebo potencionálnímu zákazníkovi pro doplnění nebo připomenutí informací z vaší schůzky. Ale i tam potřebují být doplněné obrázky, pro naši lepší představu a zapamatování. Při prezentacích před posluchači nebo při obchodních jednáních hrajete první roli vy, jako řečník, ne vaše prezentace.
Ta má jen podtrhnout a dokreslit to, o čem nám nadšeně vyprávíte.

Na konferencích a školeních si všichni zasloužíme víc! Ohromte nás vy, jako řečník a nechte vaši prezentaci jen doplňovat nebo demonstrovat vaše téma, příběh nebo nabídku.

Abych byla konkrétní, dám vám příklad. Každý váš zákazník je jiný, zaslouží si, aby získal informace podle svého nastavení a priorit. Pokud nabízím tedy např. zážitkovou vilu, kam chci pozvat lidi na rodinnou oslavu, zašlu jim např. tuto zkrácenou prezentaci, aby se
v jednotlivých bodech nabídky 
našli všichni členové. Pokud budete chtít zacílit na společnosti, bude prezentace zaměřena na možné zážitky vašich obchodních partnerů nebo zákazníků, snímky přizpůsobíme obchodnímu prostředí.

Přeji vám hodně nadšených a zaujatých posluchačů pro vaše skvělé prezentace.