myšlenková mapa

Kreativita a soustředění – usnadněte dětem domácí studium

Jednou formou životní hnací síly je kreativita. Pomáhá nám soustředit se v pracovních i rozvojových aktivitách, přináší tvůrčí činnost formou zábavy a zároveň poznání. Pomocí kreativního myšlení vnášíme, do všeho co děláme, svěží vítr a nadhled. Přestáváme vnímat čas a prostor. 

S kreativitou a tvůrčím myšlením se rodíme. Podle studie Nasa, vstupují děti do 1. třídy základní školy s 80% přirozené kreativity. Špatná zpráva je, že když základní vzdělání opouštějí zhruba v 15 letech, zbývá jim jí sotva 15%. Třeba nám domácí pracovní prostředí a aktuální individuální formy samostudia opět zvednou aspoň trošku skóre. Tohle může být, překvapivě, přínosem v aktuální nelehké situaci. Forma individuálního vzdělávání a možnosti studia, tak, jak to může bavit. Za pomoci online materiálů, videí, aplikací a podobných nástrojů.

Vyzkoušejte si třeba zápis do jednotlivých předmětů, např. dějepisu, viz obrázek níže, pomocí metody myšlenkové mapy. 

Její nakreslení a zápis poznámek zároveň je rozhodně možností podpory soustředění a pomůže dětem při samostudiu. Je variantou i při opakování učiva před online testováním. 

Potřebujete jen nelinkovaný papír, nejlépe velikosti A4 a pastelky nebo fixy. Nejrychlejší a nejsnadnější cestou jak začít  je propojit myšlenkovou mapu s centrálním tématem ve středu papíru s metodou 6W, pomocí tázacích zájmen KDY, KDO, KDE, JAK, CO PROČ. Více se o všem dozvíte jednoduchou formou v doporučené knize:

 

 

Zápis skládáte do větví pomocí uspořádání ve směru hodinových ručiček. To vám umožní k dané informaci další doplňovat dle návazností a dalšího propojení informací. Což právě psaní na linkovaném papíře neumožňuje. To vše navíc skvěle podpoří barvy jako hravou formu studia a možnost udržení pozornosti.

Sám autor myšlenkových map (Tony Buzan) upřesňuje jak fungují, cituji: 

“Myšlenková mapa udržuje vaši pozornost a soustředěnost na hlavní téma a s ním propojuje všechny myšlenky a nápady. Pomáhá vám používat obě poloviny mozku a tím studujete a pracujete efektivněji.” 

Proč takto funguje právě myšlenková mapa? Náš mozek přirozeně funguje následujícím způsobem: když vám někdo řekne dům, představíte si obrázek určitého domu, který vás zaujal nebo vašeho domu. Je to tak? Náš mozek myslí a pamatuje si v obrazech. To si snadno uvědomíte i v další situaci, kdy si prohlédnete album s fotografiemi nebo obrázky v časopisech a ty vám okamžitě vyvolají vzpomínky. Ne slova nebo věty, ale obrazy včetně detailů.

Chcete-li si tedy něco zapamatovat nebo promyslet, zkuste si to zaznamenat v barvách v myšlenkové mapě. Takto už to funguje několik let, lidé hledají možnosti znovuzískání své kreativity. Dokonce v roce 2015 byla na Amazanonu vyhlášená nejprodávanější kniha roku Omalovánky – mandaly pro dospělé. To bylo v roce, kdy jsem po studiu metody využití myšlenkových map začala tuto metodu školit v pracovních týmech ve státní správě, ve společnostech, ale i v neziskových a studentských organizacích.

Hlavně proto, že stále hledáme nové možnosti odreagování a způsoby, jak se lépe soustředit. Mezitím se zjistilo, že tzv. multitásking nelze téměř aplikovat, je mnoho činností, kde se potřebujete plně soustředit. A to vám umožňuje právě metoda využití myšlenkových map. Při jejich tvorbě když přemýšlíte a soustředíte se, propojujete obě mozkové hemisféry naráz. Stejně proto bylo i je stále populární skládání puzzle. Propojení dovedností pomocí hmatu a mozku a k tomu sledování/náhled z ptačí perspektivy formou obrázků.

Přeji vám tedy plné soustředění a spoustu zábavy při pomoci se studiem vašich dětí.

Potřebujete poradit? Ptejte se, ráda vás navedu a poradím, jak na to :) Zastihnete mě na telefonu: 721 767 000.


Andrea Peloušková

vzdělávací poradce, školitelka a lektorka využití myšlenkových map

Jak si splnit a dosáhnout novoročních předsevzetí

Jak si sepsat své záměry, cíle i sny pro nový rok? Představujte si. 

 Zasněte se a využijte vizualizaci. Už dávno funguje je Vision Board. Sama si nástěnku z obrázků, symbolů a titulků z časopisů dělám posledních pět let. Pomáhá mi si na konci roku rekapitulovat, co jsem dosáhla nebo co se mi splnilo a co se mi takzvaně podařilo přitáhnout si do života. Taky se vám ukáže, že to, co jste si myslel/la, co potřebujete nebo jak se věci nebo okolnosti uspořádaly či ukázaly vést jinam.

Není na škodu si třeba svá 
osobní i profesní předsevzetí a přání namalovat, místo psaní seznamu. Jak je v poslední době dobrým kreativním zvykem.

Pokud neoplýváte talentem malíře, nebo jste jej v sobě ještě neobjevili, vyzkoušejte dvě jednoduché možnosti:

1/ Myšlenkovou mapu
Ta se dá skvěle využít při ujasnění cílů, nápadů i záměrů. Takový malý, někdy i větší kreslený brainstorming. Využívá se hlavně jako funkční nástroj při studiu, protože pomocí barev a klíčových slov podporuje přirozenou funkci mozku. Můžete si ji zapsat s barevnými fixami nebo pastelkami na nelinkovaný papír nebo využít aplikaci v telefonu nebo tabletu. Mezi mé nejoblíbenější patří iMindMap, která je přímo od tvůrce myšlenkové mapy Tonyho Buzana. Nabízí vám šablony, návrhy barevných motivů a možnosti sdílení v základním režimu zdarma. Na hraní to bohatě stačí a svých map si tam můžete zaznamenat nepočítaně.

Svůj nástin zpracovaného novoročního plánu z této aplikace přikládám v následujícím obrázku.

 Když pracuji s mapami v notebooku, nejraději využívám program Xmind, který máte rovněž zdarma v základní verzi. Jen je potřeba je stáhnout.
Myšlenková mapa patří ke kreativním nástrojům. Pomáhá nám soustředit se, zaměřit se na důležité detaily, propojuje souvislosti,faktory a nalézá řešení.
 2/ Sketchnoting

Přednostně tento nástroj zápisů slouží rovněž pro studium a zápisky například z pracovních porad. Ale proč jej nevyužít i pro plánování a náměty pro nový rok. Jejich formou je okrasné písmo a symboly, které společným propojením dávají smysl a vedou k řešení nebo námětům.

 Obě tyto modernější formy zápisů poznámek slaví v dnešní době své znovuobjevení. Vštěpují se žákům již od od základních škol. V periodiku Rodina a škola uvádí psycholog Libor Slavík obě tyto výše uvedené metody jako skvělou formu vizualizace poznámek. Text společně s obrázkem si náš mozek totiž lépe zapamatuje. 

 Je tedy jen na vás, jaký nástroj si vyberete pro své novoroční předsevzetí.
 A proč plánovat na celý rok? Podle námětu a přednášky Matta Cuttse: Try something new for 30 days na TED ideas je pozitivnější a přínosnější své pokroky zvládat v kratších časových úsecích např. za 30 dní. K tomu vám stačí jen vlastní píle a motivace, navíc krátkodobější plány se lépe plní. 

Přeji vám mnoho splněných přání i cílů k vaší spokojenosti jakkoli to naplánujete :)

 Andrea Peloušková

Diagnóza ADD, prokletí nebo kreativní potenciál? Volná mysl a myšlenkové mapy.

Moje poslání při školení a  konzultování využití myšlenkových map mě přivedlo, k možnosti pomáhat a zvyšovat sebevědomí nejen všem s touto diagnózou. Sama jsem ADD (porucha soustředění) byla poznamenána v předškolním a školním věku a tím patřičně “zaškatulkována”. Dříve se to ale samozřejmě neřešilo papírem z poradny a zvýhodněnými podmínkami při výuce. Byl to jen váš “cejch na blbost” v situacích, kdy vám některé věci pomaleji dochází. Moje pozornost se rapidně snižovala v situacích, které mě nebavily nebo byly při mém aktivním nastavení bez smysluplnosti, byly monotónní a bez tvůrčích nebo kreativních podnětů. Takže jsem málem přešla koncem 1. třídy ZŠ do zvláštní školy. To by rozhodně nebyl dobrý start pro studijní a budoucí pracovní a kariérní posun. Vysvobození nastává časem, kdy se objeví skvělí mentoři a váš potenciál rozpoznají, pro mě to bylo ve 3. třídě ZŠ. To se pak postupně z tohoto handicapu stává budoucí  pracovní výhoda.

Ve společenství freelancerů HUB Impact v Brně, kde jsem nově členkou, jsem si vypůjčila skvělou knihu, která přitáhla mou pozornost:) POZORNOST od Daniela Golemana. Tento světový psycholog tam popisuje velice zajímavé poznatky o systémech mozku a jeho funkcích, když zapojuje tzv. volný tok myšlenek – volně se toulající mysl. Ten se aktivuje bezprostředně předtím, než člověk dospěje ke kreativnímu pohledu na věc. A právě tyto systémy jsou mimořádně aktivní u jedinců s diagnostikovanou poruchou pozornosti (ADD, attention deficit disorder). 

Dospělí jedinci, kteří ji mají, při srovnání s těmi “normálními”, vykazují vyšší úroveň tvůrčího myšlení a dosahují lepších výsledků. Statisticky touto diagnózou “trpí” 10% dětí ve spojení s hyperaktivitou (jejich rodičům doporučuji skvělou knihu, která mi pomohla s mým synem) a 4% dospělých. Když těmto lidem dáte obtížný kreativní úkol, například nové využití pro cihlu, vedou si lidé s ADD lépe, přestože ztrácejí koncentraci – nebo právě proto. Během tohoto pokusu, přišli ti, jejichž myšlenky se volně toulaly, o 40% nápadů více ve srovnání s těmi, jejichž pozornost byla plně soustředěná.

Bohužel většina učitelů na školách ani později zaměstnavatelů nechápe potenciál chvilkového denního snění – volně se toulající mysli. Pokud tedy lidé s ADD řeší náročný úkol, např. matematický rébus, kritickou situaci, vykazují častější “bloudění mysli” a tím hledají posílení aktivity v tzv. mediálních okruzích. Když jim naopak poskytnete příznivé okolností a prostředí mohou v něm vykazovat hluboké soustředění na vykonávanou činnost. Taková místa se ale v životě vyskytují převážně v uměleckém ateliéru či studiu, na sportovním hřišti nebo na burze během obchodování – jen bohužel ne ve školní třídě, posluchárně nebo ve většině případů v kancelářích. Doporučuji tedy tyto jedince, kteří vypadají často jako snílci, mohou to být lidé s diagnózou ADD, zatížit podnětnými a náročnými úkoly a náměty k řešení individuálně nebo v týmu a dát jim k tomu volnost prostředí. Následně budou jistě přínosem, který váš projekt nebo vaši společnost posunout dál. Jistě vás překvapí ;)

Géniové se často svěřovali, že jejich teorie nebo vynálezy objevili právě při opuštění svého plného soustředění na danou tématiku, při svém vypnutí na procházce, zdřímnutí po obědě. V situaci, kdy si dovolili nesoustředit se a ponořit se do své volné, toulavé mysli.

A jaké zde tedy vidím propojení s využíváním myšlenkových map? Géniové mysleli a myslí paprskovitě, spojují si různé podněty ze své toulající mysli v asociacích, a zaznamenávají pomocí mentálních map, v dnešní době jinak řečených myšlenkových map. Stejně tak přirozeně jako pracuje náš mozek. Ten si je pak schopen tímto způsobem zapamatovat, vstřebat, propojit a využít velké množství informací, které se na něj každý den hrnou. Jen takto můžeme využít jeho větší potenciál, a ne jen statistických 10%.

My všichni potřebujeme vymanit, alespoň v některých činnostech, z linkovaných papírů a tabulek a přejít do stavu uvolnění, volnomyšlenkářství a barev, které nabízejí právě myšlenkové mapy. Potřebujeme prostředí, ve kterém můžeme chvilkově upadat do své toulavé mysli, abychom mohli podávat lepší tvůrčí výkony a řešení nebo se plně soustředit na cíle v podnětném, smysluplném, i když náročném úkolu, který pak můžeme hravě vyřešit. Ještě lépe ve spojení s chytrou zdí ;)

Přeji vám všem nalezení vašich tvůrčích schopností a potenciálu v podnětných prostředích. Těším se i s vámi osobně na viděnou v kavárně nebo ve vaší společnosti. Ráda vám ukážu možnosti využití myšlenkových map pro vaše týmová i soukromá řešení a kreativní nápady.

Přeji příjemný den :)

Andrea 

Trainer Prezi & Mind Maps 

Jak začít s myšlenkovou mapou

Na mé workshopy přichází hodně posluchačů ze zvědavosti, aby zjistili, jak tento nástroj funguje a jak jim může usnadnit život. 

Někteří zase z praxe. Ti hledají ujištění, že je využívají správně nebo další možnosti jejich využití.

A v neposlední řadě ke mě přicházejí nadšenci, kteří si o myšlenkových mapách přečetli množství knih a článků a stále nezačali a potřebují postrčit ke startu. Ještě jim chybí vložit poslední kostičky puzzle skládačky, aby vše správně zapadlo. 

Ať jste kdokoli z těchto tří skupin, začátek je totiž v tom začít přemýšlet a organizovat své myšlenky úplně jinak. Přehodit se ze seznamů a lineárního myšlení do paprskového vám ukáže až kreslení, využití barev, vysvětlení a ukázka paprskovitého myšlení v příkladech. Všem taky velice pomáhá vzájemné propojení ve skupině, kdy se účastníci od sebe učí a sledují myšlenkové pochody při hraní rolí. Například na mém úvodním workshopu si každý vybere jednoho člena rodiny Následně v jeho roli si plánuje při návrhu a budoucí stavbě rodinného domu, jak bude vypadat jeho pokoj a jednotlivé prvky společných prostor a zahrady. Toto je ale až konečný projekt, kdy si ukazujeme po jednotlivých krocích, jak začít myslet jinak.

 

Nejlepší je vždy začít od toho nejjednoduššího, podle staré japonské metody výuky a tréninku, směrem ke změně či zlepšení, Kaizen. Prvně se tedy připravíme na svět barev. Stejně tak, jak jsem učila a stále učím anglický jazyk, tak se připravujeme i na myšlenkové mapy. Postupně se vracíme do předškolního věku a učíme se vyjadřovat se kresbou.
V začátku mého workshopu se všichni pomocí jednoduchým symbolů představíme. Teprve potom začínáme na ukázkách toho, čím si každý prošel při plánování a promýšlení svého osobního rozvoje představovat krok po kroku tvorbu myšlenkové mapy (MM). 

Stejně tak si to vyzkoušíme porovnáním zápisků v MM a v klasickém zápisu, jak si vybavujete historická fakta ze školy a jak by to vypadalo, kdyby jste se je učili ze zápisu v MM. Tam teprve uvidíte, jak funguje vaše paměť a začnou se vám propojovat jednotlivé kroky tvorby MM a jejich následného vybavení. Jak například všechny vzdělávací aktivity psané v myšlenkové mapě jsou přesnější, kompletnější a můžete si ke každé části kdykoli dopsat další náměty a návaznosti.

Dále se naučíte plánovat si své pracovní i volnočasové aktivity a rodinné nebo pracovní projekty. A to je s MM teprve začátek ;)

Sama je využívám již přes rok opravdu aktivně. Organizování myšlenek a nápadů i zápisy
v nich patří neodmyslitelně k mému životu každý den. Moc mě vždy potěší, když na svých workshopech i při osobních konzultacích na míru zjednoduším život dalším zájemcům a nadšencům myšlenkových map. Ta změna od linkovaných bloků a modrých propisek k nelinkovaným papírům a barevným popisovačům je zvláště u logicky zaměřených posluchačů nádherný proces, který i oni sami nakonec ocení.

Pokud mohu tedy v začátcích pomoci nebo poradit i vám při osobní konzultaci, dejte mi určitě vědět.

Přidávám i mé nejbližší workshopy v březnu i v dubnu, které se konají v centru Pohyblivý svátek na Moravském náměstí v Brně nebo ve vzdělávací agentuře CML plus ve Slatině, v Brně nebo nově v Praze.

Přeji příjemné zjednodušení a více kreativity ve vašem životě každý den.

Andrea

 

Myšlenková/ mentální mapa – nejdokonalejší nástroj našeho mozku

Každý mozek má potenciál génia. Stačí jej jen využívat co nejvíce naplno. 

Pro zájemce o zjištění, jak nastartovat vyšší potenciálu svého mozku doporučuji video od vynálezce a propagátora myšlenkových map Tonyho Buzana (v anglickém jazyce).

Na svých workshopech odhaluji propojení mozku, paměti a stím lepší využití jejich kapacity pomocí myšlenkových map. Lidský mozek je označován jako nejvýkonnější počítač na naší planetě. Skládá se ze sto miliard neuronů (mozkových buněk), z nich každý má desítky tisíc dalších spojení. Víte, jak tento neuvěřitelný systém pracuje? Mezi nimi totiž běží signály rychlostí přes 300 km za hodinu. A výsledek toho všeho je vytvoření tisíce miliard miliard (triliardy) impulsů každou jedinou sekundu. Všichni jsme tedy miliardáři!

To pak vysvětluje jak funguje naše paměť. V tomto článku jsem si pro vás připravila malý kvíz o mozku a paměti, jehož odpovědi budu odhalovat na svých workshopech Myšlenkové mapy pro každý den. Další termíny budou v březnu a dubnu v centru Pohyblivý svátek na Moravském náměstí v Brně.

 1. V naší hlavě máme více mozkových buněk než kolik je lidí na planetě zemi?  ANO/NE

 2. V průběhu svého stárnutí si mozek může vytvářet nová spojení mezi svými buňkami. Je schopen vytvářet stále i nové buňky?ANO/NE

 3. Počet vzorců myšlení, podle nichž může mozek postupovat, se rovná počtu atomů tvořících:

 • molekulu

 • Měsíc

 • planetu Zemi

 • celou naši galaxii s jejími 200 miliardami hvězd

 • mnohem více

 1. Dnešní nejvýkonnější počítače mají vyšší základní potenciál než lidský mozek. ANO/NE

 2. Pravá hemisféra je tvůrčí stranou mozku. A levá je intelektuální (rozumovou) stranou mozku.ANO/NE

 3. Staří Řekové i sám Aristoteles, filozof a zakladatel moderní vědy, se domnívali, že centrum vnímání a paměti je v srdci. ANO/NE

 4. 95% všeho, co člověk v celých dějinách zjistil o fungování mozku, bylo objeveno v průběhu posledních desetiletí. ANO/NE

 5. Mozkové buňky jsou tak maličké, že by se jich do špendlíkové hlavičky vešlo    10 000. ANO/NE

Jedno je z tohoto všeho jisté. Je úplně jedno, co právě projektujete, na čem pracujete nebo co tvoříte, zkuste využít obrovský potenciál vašeho mozku spolu s myšlenkovou mapou. Nástrojem, který je tu od 50 let minulého století. Zorganizujte a propojujte si své myšlenky a nápady v originální a kreativní podobě, která se vám bude snadno dále rozvětvovat. Její princip a tvorba jsou tak snadné.

Má to jen dvě rizika: vzroste vám potřeba papíru a barevných fixů nebo propisek a pozor, jakmile začnete přemýšlet jinak, není cesty zpět, je to návykové :)

Zkuste tedy zásadně vylepšit své každodenní činnosti, vyzkoušejte v myšlenkových mapách: 

 1. denní i týdenní plánování
 2. přípravy na jednání
 3. psaní poznáme ze schůzek, školení a seminářů
 4. přípravy na svůj seminář nebo prezentaci
 5. přípravu, organizaci a vedení projektů.

Myšlenkové mapy jsou přímou a jistou cestou k probuzení génia inteligence, efektivity a dosažení úspěchů při dokončování činností. Usnadňují přijímání a následné vyvolání informací pomocí klíčových slov. Nově na svých workshopech využíváme k jejich tvorbě při skupinovém projektování chytrou zeď ve školící místnosti Lepších vyhlídek.

Doporučuji shlédnout video z přednášky na JobChallenge 2014 jak začít  a využít myšlenkovou mapu.

Těším se na setkání :)

Andrea 

Plánování v roce 2015

12RM3881

Přeji vám všem hodně štěstí, spokojenosti a úspěchů při práci na svém osobním rozvoji i v životě po celý rok 2015.

Napsala jsem pro vás článek jako ohlédnutí za minulým rokem 2014, který naleznete na mém blogu. Děkuji, že jste byli jeho součástí :) Nejvíce zkušeností i obohacení jsem si odnesla z možnosti vystoupit jako řečník na Job Challenge v doprovodném programu, záznam z přednášky je možno shlédnout zde

V novém roce 2015 na leden a únor jsem pro vás naplánovala následující termíny workshopů:

Ve čtvrtek 8. 1. ve spolupráci se vzdělávací agenturou CML plus Myšlenkové mapy v praxi od 9 do 14 hodin.

Ve středu 14. 1. ve spolupráci s TOP centrem podnikatelek tvorbu prezentací v online aplikaci prezi od 10 do 13 hodin. Přihlašovat se můžete přes portál naucmese.cz

Ve středu 21. 1. workshop Vision Board, který pořádá lektorka Bety s mým přispěním příprav  v myšlenkových mapách. Workshop se koná v nadačním fondu Lepší vyhlídky od 13 do 18 hodiny.

V pátek 6. 2. navazující workshop základů plánování v myšlenkových mapách: Myšlenkové mapy pro podnikání, který se koná v nadačním fondu Lepší vyhlídky od 13 do 17 hodiny. Co vás čeká naleznete v pozvánce v prezi.

Na březen a duben jsem pro vás naplánovala tyto termíny workshopů:

V pondělí 16.3. od 17,30 hod rychlokurz pro využití myšlenkových map každý den v centru Pohyblivý svátek, v Brně. Přihlašovat se můžete přes tento odkaz.

Ve středu 25.3. od 10 do 12 hod workshop na vytváření prezentace v prezi  v centru Pohyblivý svátek v Brně. Přihlašovat se můžete zde.

V pondělí 30.3.  workshop na myšlenkové mapy v Praze pro zájemce z neziskového sektoru přes nadaci VIA.

obrázek 1 (1)

Mind Maps for every day, workshop in English: March 31st at 5,30 pm. To register please go to Pohyblivý svátek website.

Pro studenty UNIFERU je připravený workshop na tvorbu prezentací v prezi ve čtvrtek 2.4.

 

Na květen a červen jsem pro vás připravila následující termíny workshopů a konzultací:

Každé pondělí a úterý probíhají na objednávku osobní konzultace na tvorbu prezentací v Prezi a pro  využití myšlenkových map pro vaše činnosti, nápady a projekty v prostorách HUB Brno.

V úterý 5. 5. workshop ve spolupráci se vzdělávací agenturou CML plus Myšlenkové mapy v praxi v Brně od 9 do 14 hod.

Ve středu 20.5. workshop na vytváření prezentace v prezi  v centru Pohyblivý svátek v Brně. Přihlašovat se můžete zde.

V úterý 26. 5. workshop ve spolupráci s agenturou CML plus Myšlenkové mapy v praxi v Praze od 9 do 14 hod.


Na všechny plánované akce se můžete přihlašovat i přes email: a.pelouskova@icloud.com
 

Těším se s vámi na viděnou :)
Andrea

MM chytrá zeď

Linkovaný nebo nelinkovaný papír? Jak psát poznámky a zápisky v myšlenkové mapě.

Proč si zapisovat v myšlenkové mapě? V čem mi to pomůže? A hlavně, jak na to? 

To jsem si v létě prvně vyzkoušela na projevu úspěšného podnikatele, nechci jmenovat,

na konferenci Brně. Byla to řeč na dvě hodiny a jak se moc často nestává, tentokrát to byla jedna perla za druhou, dvě hodiny nabyté skvělou motivací i nápady pro ostatní. Přede mnou seděla paní v první řadě, která si na svém klíně neúnavně a nadšeně zapisovala
do svého linkovaného bločku. Na konci této řeči měla popsaných 5 listů A5. Já jsem se rozhodla vyzkoušet si zapisovat jinak. To by jeden neřekl, kolik to dá odhodlání změnit systém psaní, který v sobě podporujete několik let v různých školách. V této době jsem měla za sebou téměř roční zkušenost s myšlenkovými mapami, ale zápisky z konference to bylo pro mě ještě pole neorané. Na konci proslovu jsem měla rozkreslený 1 nelinkovaný list A4. Hádejte, kdo z nás si z toho mohl více odnést a více se soustředil na řečníka než na to, co stihl zapsat? 
Velice děkuji, pane Tony Buzane, za vytvoření a možnost sdílení tohoto revolučního nástroje.

 

Z mých předchozích příspěvků již víte, že myšlenková mapa se tvoří v barvách. Ve středu papíru, ideálně formátu A4 a více, máte centrální obrázek nebo nadpis a z něho vychází větve  a na nich klíčová slova. Pro názornou ukázku přidávám obrázek oblastí, kde všude se dá myšlenková mapa využít. Ještě pro jistotu připomínám, že na každé větvi je pouze jedno slovo (nepočítám předložky, spojky a pokud si zapisujete i v AJ, tak ani členy). Jen takto totiž má váš mozek volnost a využívá svůj přirozený potenciál pro kreativitu a vytváření dalších asociací. 

Jaké jsou konkrétní rozdíly mezi psaním poznámek v linkovaném bloku a zápisem v myšlenkové mapě se můžete podívat v tomto obrázku:

 

 

A nyní ukázka z mé praxe, pro vaši lepší představu. Na obrázku níže jsem si vytvořila zápis z jednání, když jsem měla schůzku, na které jsme připravovali a plánovali (se společností Code Creator) školení na iPadech pro pracovníky Moravské zemské knihovny:

 

 

Takto vytvořený dokument v aplikaci iMindMap si následně můžete jednoduše sdílet
s kolegy i se zákazníkem. Pro všechny je přehledný a stručný a dají se do něj snadno doplňovat další informace nebo upřesnění ke spokojenosti všech. 

Budu ráda, když se mnou podělíte o své zkušenosti se zápisy a poznámkami. Nabízím vám několik možností:

1/ workshopy v březnu a dubnu Myšlenkové mapy pro každý den ve vzdělávacím centru Pohyblivý svátek v Brně
2/ sdílejte je na FB stránce a spojte se s fanoušky myšlenkových map a prezentačních dovedností
Kde jsme se mohli setkat v roce 2014:

Přeji hodně nápadů a inspirace, které si snadno můžete zapsat v myšlenkové mapě a následně dále rozvíjet každý den.

Andrea

Myšlenkové mapy pro vaše nápady, projekty nebo plánování

S myšlenkovými mapami můžete rozvíjet nové nápady, plánovat a realizovat své projekty ať pro podnikání nebo v oblasti osobního růstu. Osobně mi velice pomáhají při přípravě prezentací, rozvržení času, zapisování poznámek z jednání nebo seminářů apod. Od té doby, co si v nich zapisuji veškeré poznámky z jednání a schůzek, tak moji partneři i budoucí zákazníci jsou jimi fascinování a rozpovídáme se
o kreslení a barvách. Tím vždy zaručeně prolomím ledy. Přikládám obrázek všech oblastí, kde je využívám. 

 

 

Myšlenkové mapy jsou nástrojem, jehož tvůrcem je Tony Buzan. Při jejich tvorbě zapojíte celý lidský mozek, který umí více než jen lineárně zapisovat, plánovat a vyhodnocovat data v uzavřených excelovských tabulkách. Jako lektorku anglického jazyka, vzdělávacích workshopů a školitelku aplikací na tabletech, mě moc mrzí, že se děti jejich pomocí neučí rozvíjet už od školky. Život by tak byl mnohem jednodušší, barevnější a kreativnější už od startu. Jak jsem si se svými syny rozplánovala výstavu LEGA v myšlenkové mapě přikládám na dalším obrázku. Pro děti je to přirozená a zábavná forma rozvoje.

 


Ráda bych vám v tomto článku předala svou zkušenost s používáním myšlenkových map a jejich využitím v praxi. Než začnete tvořit svou první myšlenkovou mapu, je tu 5 pravidel, které potřebujete znát, aby byla vytvořena správně a přinášela vám další myšlenkové asociace:

 

 1. její počátek je vždy ve středovém obrázku nebo nápisu, který zachycuje koncept, myšlenku nebo nápad
 2. z ní veďte větve, které ji rozvinují v dalších slovech, symbolech nebo obrázcích; klíčová hlavní myšlenka – “základní třídící systém”
 3. na ně navazují větve druhé úrovně, které tuto základní myšlenku doplňují a na ně další větve dle myšlenkového toku
 4. na každou větev i větvičku napište pouze jedno slovo, zajišťuje se takto volný tok myšlenek
 5. dobrá volba je kreslit mapu po směru hodinových ručiček.

 

Před její tvorbou si připravte největší papír, co najdete, barevné fixy, propisky nebo pastelky s ořezávátkem. Jedinou nevýhodou myšlenkových map je, že nebudete moci přestat a formát papíru je jediné omezení, na které narazíte. Pro tento případ je již vytvořena aplikace iMindMap, kterou jejich autor vyvinul spolu s Chrisem Griffithem. Můžete si tak svoji mapu vytvářet ve své aplikaci na počítači nebo na tabletu.

Velkou výhodou myšlenkových map je:

 • myslet v asociacích, kreativně a originálně
 • plánovat a strategicky rozhodovat
 • pracovat s časem a dílčími úkoly
 • efektivně vyjednávat a prezentovat své nápady a projekty
 • dokončovat včas.

Tento nástroj s využitím obou mozkových hemisfér, který vám pomůže přirozeně a kreativně přemýšlet, vám ráda představím na svých workshopech myšlenkových map, kde se jej naučí používat každý. Těším se na vás :)

Andrea Peloušková

Presentation Skill Trainer
Prezi & MindMap

 

Používáte myšlenkové mapy? A jaké s nimi máte zkušenosti? Našli jste zde inspiraci a chuť začít?  Potřebujete více informací? Ptejte se. Začít je tak jednoduché.