Co znamená slovní spojení “smrt PowerPointem”

PowerPoint je jednoduše řečeno šílený.

Od té doby, co vznikl, aby se v něm tvořili skvělé prezentace má opačný účinek. Výjimeční řečníci nás nechají číst dlouhé a nudné texty na snímku za jejich zády. A navíc stojí před námi a mají svůj skvělý proslov a my jsme zmateni. Číst texty, které jsou odlišné od jejich proslovu, nebo poslouchat?

Tento pojem není nic neznámého, cituji z knihy Pozornost, Daniela Golemana:

“Toto spojení odkazuje k nekonečným a nepřehledným prezentacím, jejichž vzniku tento nástroj evidentně napomáhá. Často jsou skutečně úmorné, protože odrážejí nedostatek soustředěného myšlení a velice slabý smysl pro to podstatné. Schopnost vystihnout jádro věci poznáte u člověka podle jeho odpovědi na jednoduchou otázku: Co tím chtěl vlastně říci?

Když se prý v Microsoftu (v rodišti šíleného PPT)

schyluje k nějaké pracovní schůzce, Steve Balmer, výkonný ředitel této firmy, takové prezentace zakáže. Místo toho si předem vyžádá materiály, aby pak při osobním setkání mohl klást klíčové otázky a jít od samého počátku přímo k jádru věci. Nemusí tak podstupovat spletitou cestu ve snaze dostat se k podstatě. Svůj přístup shrnuje následovně: “Umožní nám to lépe se soustředit.”

Se vzrůstající přesyceností trhu školeními financovanými Evropskou unií

se od tohoto nástroje postupně ustupuje. Velké společnosti začínají chtít něco odlišného, jednoduchého a zároveň prezentaci, která zaujme a třeba i pobaví. Poptávky jsou nejvíce na školení prezentačních dovedností typu prezentací podle Steva Jobse. Což je v současné době propojení skvělého zaujetí publika a zároveň vytvoření prezentace, která váš přednes jednoduše jen podpoří a bude více zapamatovatelná.

A proto se dostává stále více do popředí online prezentační nástroj prezi.

Učím v něm jednotlivce i týmy již více než 2 roky. Školím všechny, kdo mají zájem o další rozvoj  a dostávám stále častěji poptávky na školení do větších společností a jejich marketingových, obchodních i výkonných týmů, kteří se chtějí odlišit a zaujmout své zákazníky a zároveň si zjednodušit práci spojenou s přípravou prezentací.

Svět se mění a nudným firemním prezentacím takto bude snad brzy odzvoněno.

Jsem velice ráda, že k tomu mohu přispět. 

A jaká bude vaše volba? 

Pokud  si chcete prezi vyzkoušet nebo se jej naučit, ráda pomůžu. Mám pro vás tyto možnosti:

1/ objednejte si osobní konzultaci, kde prezentace v prezi poznáte a přizpůsobíme je vašim potřebám
2/ jako firma si můžete objednat týmové školení zacílené na představení vašich projektů
3/ učte se sami ze svého notebooku, v čase, který vám vyhovuje v online kurzu prezi, který si můžete objednat zde.


Andrea Peloušková