Nový směr prezentování: zaujměte nás svou osobností.

Zkuste si pro zajímavost spočítat, kolik už jste si připravovali prezentací. A jaké byli? Bavilo vás je vytvářet? Připravovali jste si je
s předstihem nebo na poslední chvíli? 

Já osobně, za svých 20 let profesního života, kdy jsem se pohybovala na poradách, obchodních schůzkách, školeních, seminářích a workshopech nebo na konferencích nespočet. Když jsem začala školit měkké dovednosti ve společnostech, byla to nejméně jedna
za měsíc. Jen v době mého působení u britského nakladatelství jsem jich vytvořila 5 v Power pointu. Následně po objevení prezi na jedné konferenci pro učitele v Bratislavě jsem jich vytvořila 15 v prezi jako Teacher Trainer. Potřebovala jsem propojit výukové metody i praktické rady, představovat online materiály a videa. Hlavně mě bavilo ukazovat pedagogům tento nový nástroj, se kterým zaujmou své žáky a studenty.

A jak vypadali mé první prezentace z těchto dob? Například takto, když jsem je připravovala na konference pro paní učitelky z prvního stupně a pro lektory na dětských anglických táborech v prezi

 

Nyní ve 21. století se pohybujeme v době, kdy je potřeba posluchače více zaujmout a nenudit je snímky plnými textu, které jim stejně přečtete. Představte se zajímavou formou, seznamte se navzájem, nechte je vnímat vaše spojení s tématem prezentace. Informací každý den musíme pojmout mraky, přicházejí a odcházejí, ale emoce, kterými nás
s prezentací spojíte nám zůstanou. Rozesmáli jste nás, dojali jste nás? Výborně, to si budeme pamatovat. Nudili jste nás četbou vaší prezentace? To si budeme taky pamatovat.

Snímky plné textu patří jen do prezentace, kterou zašlete jako odkaz do emailu vašemu zákazníkovi nebo potencionálnímu zákazníkovi pro doplnění nebo připomenutí informací z vaší schůzky. Ale i tam potřebují být doplněné obrázky, pro naši lepší představu a zapamatování. Při prezentacích před posluchači nebo při obchodních jednáních hrajete první roli vy, jako řečník, ne vaše prezentace.
Ta má jen podtrhnout a dokreslit to, o čem nám nadšeně vyprávíte.

Na konferencích a školeních si všichni zasloužíme víc! Ohromte nás vy, jako řečník a nechte vaši prezentaci jen doplňovat nebo demonstrovat vaše téma, příběh nebo nabídku.

Abych byla konkrétní, dám vám příklad. Každý váš zákazník je jiný, zaslouží si, aby získal informace podle svého nastavení a priorit. Pokud nabízím tedy např. zážitkovou vilu, kam chci pozvat lidi na rodinnou oslavu, zašlu jim např. tuto zkrácenou prezentaci, aby se
v jednotlivých bodech nabídky 
našli všichni členové. Pokud budete chtít zacílit na společnosti, bude prezentace zaměřena na možné zážitky vašich obchodních partnerů nebo zákazníků, snímky přizpůsobíme obchodnímu prostředí.

Přeji vám hodně nadšených a zaujatých posluchačů pro vaše skvělé prezentace.