Co v dnešním světě funguje lépe: motivace nebo stimulace?

Bojujete se sebou často?
Tak to vám chybí vnitřní motivace, která je tím nejlepším hnacím motorem pro akci nebo osobní růst. Někdy stačí jen stanovit správný cíl a motivace k lepším výkonům nebo pro studium se nastartuje. 

Stanovení cílů není jen tak, jak už jistě víte.
Co funguje jednomu, nemusí fungovat vám. Každý jsme individualita a máme jiné silné stránky, které potřebujeme pro naplnění cíle. Je potřeba si svůj cíl nastavit jako dílčí úkoly, nejlépe s každodenní aktivitou. Hlavně vše dohromady realizovatelné a rovněž s malým průběžným oceněním po splnění. U dětí i “dospěláků” mám vyzkoušený třeba nakreslený zjednodušený měsíční kalendář, kde si napíšeme barevně dílčí úkoly a za splnění se je odškrtnou a odmění např. smajlíkem. Takto mají přehled, že to zvládají a motivuje je to pro další den. Emoce hrají hlavní roli v každém učební nebo osvojovacím procesu nových zkušeností či dovedností. A ty by měli být vždy pozitivní. 

Svým studentům, když za mnou přicházejí se svou sebemotivací například radím, vypracovat si každý den třeba jeden pracovní list nebo přečíst jednu stránku z anglické zjednodušené četby. To v případě, když s nimi na základě vypravovaných cílech v myšlenkové mapě zlepšujeme jejich znalosti angličtiny pro přípravu ke zkouškám, pohovor v angličtině nebo zdokonalujeme odbornou/ profesní angličtinu. Vše záleží jen na tom, jaké pokročilosti AJ chtějí dosáhnout a jak rychle.

Jinak zase nastavujeme cíle  a dílčí úkoly 
v myšlenkové mapě, když se připravujeme na vylepšení prezentačních dovedností nebo vytváříme konkrétní prezentace v online nástroji prezi. 

A jak vypadá plánování aktivit v myšlenkové mapě, vylepšené pozitivní mandalou, můžete vidět na této mapě :)

To do list

Pokud vám sebemotivace pokulhává a máte pocit, že sami nezvládnete začít, potřebujete nastartovat někým jiným nebo něčím jiným. A to už mluvíme o stimulaci. Tu například provádějí osobní koučové, ti vás navádění a podněcují k nalézání vlastních řešení. Nebo mentoři, kteří vám radí a jsou vám vzorem převážně v pracovní oblasti. 

Tím, že jsme zahlceni informacemi a sami si většinou neumíme vybrat tu správnou, potřebujeme vše s někým probrat. A z tohoto důvodu si myslím, že v dnešním elektronickém světe více funguje stimulace, ale ta osobní, face to face. Nepotřebujeme si o tom, co chceme dosáhnout, jak se zlepšovat číst nebo s někým psát, potřebujeme si o tom popovídat. Čtení emailů a postupů práce i návodů máme celkem dost. Potřebujeme v klidu s osobou, ke které máme důvěru  probrat  všechny aspekty, souvislosti a zhodnotit si je. A hlavně se plně soustředit. To funguje nejlépe, když vykonáváme pracovní činnost a vylepšujeme se v ní a nebo když vypracováváme studijní úkol nebo případovou studii. Protože zapojíme obě mozkové hemisféry a navíc nás to baví.

Přeji vám všem hodně spokojenosti sami se sebou při dosahování vlastních cílů, ať už vám to funguje jakkoli :)

Andrea Peloušková