Jak začít s myšlenkovou mapou

Na mé workshopy přichází hodně posluchačů ze zvědavosti, aby zjistili, jak tento nástroj funguje a jak jim může usnadnit život. 

Někteří zase z praxe. Ti hledají ujištění, že je využívají správně nebo další možnosti jejich využití.

A v neposlední řadě ke mě přicházejí nadšenci, kteří si o myšlenkových mapách přečetli množství knih a článků a stále nezačali a potřebují postrčit ke startu. Ještě jim chybí vložit poslední kostičky puzzle skládačky, aby vše správně zapadlo. 

Ať jste kdokoli z těchto tří skupin, začátek je totiž v tom začít přemýšlet a organizovat své myšlenky úplně jinak. Přehodit se ze seznamů a lineárního myšlení do paprskového vám ukáže až kreslení, využití barev, vysvětlení a ukázka paprskovitého myšlení v příkladech. Všem taky velice pomáhá vzájemné propojení ve skupině, kdy se účastníci od sebe učí a sledují myšlenkové pochody při hraní rolí. Například na mém úvodním workshopu si každý vybere jednoho člena rodiny Následně v jeho roli si plánuje při návrhu a budoucí stavbě rodinného domu, jak bude vypadat jeho pokoj a jednotlivé prvky společných prostor a zahrady. Toto je ale až konečný projekt, kdy si ukazujeme po jednotlivých krocích, jak začít myslet jinak.

 

Nejlepší je vždy začít od toho nejjednoduššího, podle staré japonské metody výuky a tréninku, směrem ke změně či zlepšení, Kaizen. Prvně se tedy připravíme na svět barev. Stejně tak, jak jsem učila a stále učím anglický jazyk, tak se připravujeme i na myšlenkové mapy. Postupně se vracíme do předškolního věku a učíme se vyjadřovat se kresbou.
V začátku mého workshopu se všichni pomocí jednoduchým symbolů představíme. Teprve potom začínáme na ukázkách toho, čím si každý prošel při plánování a promýšlení svého osobního rozvoje představovat krok po kroku tvorbu myšlenkové mapy (MM). 

Stejně tak si to vyzkoušíme porovnáním zápisků v MM a v klasickém zápisu, jak si vybavujete historická fakta ze školy a jak by to vypadalo, kdyby jste se je učili ze zápisu v MM. Tam teprve uvidíte, jak funguje vaše paměť a začnou se vám propojovat jednotlivé kroky tvorby MM a jejich následného vybavení. Jak například všechny vzdělávací aktivity psané v myšlenkové mapě jsou přesnější, kompletnější a můžete si ke každé části kdykoli dopsat další náměty a návaznosti.

Dále se naučíte plánovat si své pracovní i volnočasové aktivity a rodinné nebo pracovní projekty. A to je s MM teprve začátek ;)

Sama je využívám již přes rok opravdu aktivně. Organizování myšlenek a nápadů i zápisy
v nich patří neodmyslitelně k mému životu každý den. Moc mě vždy potěší, když na svých workshopech i při osobních konzultacích na míru zjednoduším život dalším zájemcům a nadšencům myšlenkových map. Ta změna od linkovaných bloků a modrých propisek k nelinkovaným papírům a barevným popisovačům je zvláště u logicky zaměřených posluchačů nádherný proces, který i oni sami nakonec ocení.

Pokud mohu tedy v začátcích pomoci nebo poradit i vám při osobní konzultaci, dejte mi určitě vědět.

Přidávám i mé nejbližší workshopy v březnu i v dubnu, které se konají v centru Pohyblivý svátek na Moravském náměstí v Brně nebo ve vzdělávací agentuře CML plus ve Slatině, v Brně nebo nově v Praze.

Přeji příjemné zjednodušení a více kreativity ve vašem životě každý den.

Andrea