Diagnóza ADD, prokletí nebo kreativní potenciál? Volná mysl a myšlenkové mapy.

Moje poslání při školení a  konzultování využití myšlenkových map mě přivedlo, k možnosti pomáhat a zvyšovat sebevědomí nejen všem s touto diagnózou. Sama jsem ADD (porucha soustředění) byla poznamenána v předškolním a školním věku a tím patřičně “zaškatulkována”. Dříve se to ale samozřejmě neřešilo papírem z poradny a zvýhodněnými podmínkami při výuce. Byl to jen váš “cejch na blbost” v situacích, kdy vám některé věci pomaleji dochází. Moje pozornost se rapidně snižovala v situacích, které mě nebavily nebo byly při mém aktivním nastavení bez smysluplnosti, byly monotónní a bez tvůrčích nebo kreativních podnětů. Takže jsem málem přešla koncem 1. třídy ZŠ do zvláštní školy. To by rozhodně nebyl dobrý start pro studijní a budoucí pracovní a kariérní posun. Vysvobození nastává časem, kdy se objeví skvělí mentoři a váš potenciál rozpoznají, pro mě to bylo ve 3. třídě ZŠ. To se pak postupně z tohoto handicapu stává budoucí  pracovní výhoda.

Ve společenství freelancerů HUB Impact v Brně, kde jsem nově členkou, jsem si vypůjčila skvělou knihu, která přitáhla mou pozornost:) POZORNOST od Daniela Golemana. Tento světový psycholog tam popisuje velice zajímavé poznatky o systémech mozku a jeho funkcích, když zapojuje tzv. volný tok myšlenek – volně se toulající mysl. Ten se aktivuje bezprostředně předtím, než člověk dospěje ke kreativnímu pohledu na věc. A právě tyto systémy jsou mimořádně aktivní u jedinců s diagnostikovanou poruchou pozornosti (ADD, attention deficit disorder). 

Dospělí jedinci, kteří ji mají, při srovnání s těmi “normálními”, vykazují vyšší úroveň tvůrčího myšlení a dosahují lepších výsledků. Statisticky touto diagnózou “trpí” 10% dětí ve spojení s hyperaktivitou (jejich rodičům doporučuji skvělou knihu, která mi pomohla s mým synem) a 4% dospělých. Když těmto lidem dáte obtížný kreativní úkol, například nové využití pro cihlu, vedou si lidé s ADD lépe, přestože ztrácejí koncentraci – nebo právě proto. Během tohoto pokusu, přišli ti, jejichž myšlenky se volně toulaly, o 40% nápadů více ve srovnání s těmi, jejichž pozornost byla plně soustředěná.

Bohužel většina učitelů na školách ani později zaměstnavatelů nechápe potenciál chvilkového denního snění – volně se toulající mysli. Pokud tedy lidé s ADD řeší náročný úkol, např. matematický rébus, kritickou situaci, vykazují častější “bloudění mysli” a tím hledají posílení aktivity v tzv. mediálních okruzích. Když jim naopak poskytnete příznivé okolností a prostředí mohou v něm vykazovat hluboké soustředění na vykonávanou činnost. Taková místa se ale v životě vyskytují převážně v uměleckém ateliéru či studiu, na sportovním hřišti nebo na burze během obchodování – jen bohužel ne ve školní třídě, posluchárně nebo ve většině případů v kancelářích. Doporučuji tedy tyto jedince, kteří vypadají často jako snílci, mohou to být lidé s diagnózou ADD, zatížit podnětnými a náročnými úkoly a náměty k řešení individuálně nebo v týmu a dát jim k tomu volnost prostředí. Následně budou jistě přínosem, který váš projekt nebo vaši společnost posunout dál. Jistě vás překvapí ;)

Géniové se často svěřovali, že jejich teorie nebo vynálezy objevili právě při opuštění svého plného soustředění na danou tématiku, při svém vypnutí na procházce, zdřímnutí po obědě. V situaci, kdy si dovolili nesoustředit se a ponořit se do své volné, toulavé mysli.

A jaké zde tedy vidím propojení s využíváním myšlenkových map? Géniové mysleli a myslí paprskovitě, spojují si různé podněty ze své toulající mysli v asociacích, a zaznamenávají pomocí mentálních map, v dnešní době jinak řečených myšlenkových map. Stejně tak přirozeně jako pracuje náš mozek. Ten si je pak schopen tímto způsobem zapamatovat, vstřebat, propojit a využít velké množství informací, které se na něj každý den hrnou. Jen takto můžeme využít jeho větší potenciál, a ne jen statistických 10%.

My všichni potřebujeme vymanit, alespoň v některých činnostech, z linkovaných papírů a tabulek a přejít do stavu uvolnění, volnomyšlenkářství a barev, které nabízejí právě myšlenkové mapy. Potřebujeme prostředí, ve kterém můžeme chvilkově upadat do své toulavé mysli, abychom mohli podávat lepší tvůrčí výkony a řešení nebo se plně soustředit na cíle v podnětném, smysluplném, i když náročném úkolu, který pak můžeme hravě vyřešit. Ještě lépe ve spojení s chytrou zdí ;)

Přeji vám všem nalezení vašich tvůrčích schopností a potenciálu v podnětných prostředích. Těším se i s vámi osobně na viděnou v kavárně nebo ve vaší společnosti. Ráda vám ukážu možnosti využití myšlenkových map pro vaše týmová i soukromá řešení a kreativní nápady.

Přeji příjemný den :)

Andrea 

Trainer Prezi & Mind Maps