Monthly Archives: Srpen 2016

Kniha Mluv jako TED – na vlně zápalu pro věc

Víte, jaká je většina vystoupení na konferencích a podobných akcích? Podle knihy Mluv jako TED (autor Carmine Gallo, nakladatelství Albatros media) dostáváte jako publikum slabý vývar v této podobě, cituji: “…projev mnohých mluvčích je suchopárný, protože se svým tématem nejsou nijak emocionálně spjati, a proto vidět zapáleného mluvčího je stejně svěží jako sklenice vychlazené vody uprostřed pouště.”


Podobné publikace jsou jako poselstvím z nebes pro mnoho mluvčích, aby mohli na sobě zapracovat a stát se lepšími. Proto jsem si na knihu Mluv jako TED připravila pro vás v tomto článku nadšenou recenzi a shrnutí hlavních doporučení, myšlenek a námětů z této osvěty v řečnění.


Školím a učím lidi, jak vytvářet prezentace a prezentovat s prezi, online kreativním nástrojem. Prezentace na TEDu se pro mě stali průvodcem číslo 1 už po několik let. Inspiruji se jimi pro přípravy prezentací a jejich tvorbu, ještě dříve než prezi přijali za svého partnera. Jsou projektem, který umožňuje řečníkům sdílet myšlenky, nápady, inspirovat a posunovat výše lidský potenciál. Proto jsem na tuto knihu Mluv jako TED nedočkavě čekala a zakoupila ji hned, jak se objevila. V mém případě jsem si vybrala ebook, takto ji totiž mohu mít stále u sebe ve svém iPadu. Je to jedna z knih, kterou můžete kdykoli pročítat a připomínat si některé myšlenky a důležité kroky pro všechny vaše prezentace. Vypsala jsem si z ní 10 myšlenkových map nápadů i myšlenek a stále mě k tomu napadají další otázky a souvislosti do svých prezentací i pro vytváření prezentací mých klientů.


Nad veškerou touto činností při vystoupeních, která prolíná celou publikaci, je jedna obrovská hnací síla: a tou je zápal. Není skvělé prezentace ani vystoupení mluvčího, pokud nemá v sobě zápal pro svou myšlenku, nápad, poslání a záměr pro svou službu či produkt. Kniha vám k pravidlům i námětům pro vaše prezentace doporučuje nejlepší mluvčí, kteří vystoupili na jevištích TEDu. V této souvislosti vyzdvihuje jedno z nejlepších vystoupení na TEDu v Californii v roce 2012. Advokát, specializující se na lidská práva, Bryan Stevenson, ve svém přednesu, který je plný osobního příběhu, emocí a zápalu pro svou profesi s možností změnit svět, dokázal, že je jedním z charismatických a inspirativních mluvčích. Můžete si záznam přehrát zde.


Kniha vám také poskytne množství tzv. TED tipů pro přípravu vašich veřejných vystoupení a doprovodných prezentací jako například ptejte se sami sebe:

1/ Proč jsem pro to zapálený? 

2/ Co mě chytá za srdce? Co vás ve vašem oboru dokáže chytit za srdce?

Po zjištění začleňte tento zápal do svých každodenních profesních činností a inspirujte své kolegy, zaměstnance, partnery či zákazníky. Charismatičtí řečníci vyzařují radost a nadšení okořeněné uměním lidi rozesmát a osvěžit. Sdílí své zkušenosti a přitahují posluchače.

Kniha vám průběžně také odkrývá 9 tajemství, každé v jednotlivé kapitole této knihy, a umění skvělého řečnění s příklady inspirativních vystoupení TED řečníků, které všechny stojí za to vidět. To doporučuji i z vlastních zkušeností, o většinu z nich jsem už viděla před nastíněním jejich proslovů v této knize. Dle ní vám zde odkrývám tato tajemství úspěšných vystoupení:


1/ Probuďte v sobě mistra

Perfektní prezentace, nacvičený hlasový projev, upravený zevnějšek nic neznamenají, pokud nejste nadšeni pro svou věc a bez těžko vaše publikum ohromíte.


2/ Naučte se vyprávět příběhy (osobní, o druhých, o firemních úspěších)

Toto je osvědčená metoda, jak prolomit ledy. Nechte své příběh rezonovat s publikem, inspirujte obecenstvo. Promluvte k nim od srdce.


3/ Povídejte si s posluchači

Navažte s nimi přátelský rozhovor – citové propojení. Připravte se a zkoušejte si svá vystoupení, požádejte o zpětnou vazbu. Nejlepší obchodní prezentace si vyžádali stovky hodin týmové práce, nácvik přednesu propojení s řečí těla. Doporučené prvky slovního projevu: tempo, hlasitost, výška tónu, pauzy.


4/ Naučte mě něco nového

Dívejte se na svět jinýma očima, objevujte a předávejte dál. Zahrňte svůj mozek novými zážitky, radí další TED tip v této kapitole. Buďte nevšední.


5/ Vyrazte divákům dech

Nové objevy, myšlenky,které usnadnění nebo vyřeší i střípky z jejich života. Šokujte statistikami, fotkami, výzkumy. Skvělý začátek i “vyvrcholení prezentaci nasadí korunu a vryje její poselství do paměti všech přihlížejících.” 


6/ Odlehčete to

Zde stojí za to se podívat na nejpopulárnější přednášku na TEDu , Kena Robinsona na téma zda školy potlačují kreativitu, záznam najdete zde

Tenhle záznam musím fakt doporučit, možná mě už znáte, já prostě na kreativitu nedám dopustit ;) Kromě toho to byl jeden z mých prvních sledovaných TED záznamů, který jsem viděla a nadchl mě pro TED komunitu. 

šeobecné doporučení z knihy zní: “Mozek má rád humor. Umožněte obecenstvu se smát.” Využijte anekdoty, postřehy, vhledy, fotky nebo videa, kterými jste už někoho pobavili.


7/ Držte se pravidla osmnácti minut

Uvedená ideální délka. Pokud potřebujete prezentaci delší, proložte ji každých 10 minut lehkou přestávkou ( v podobě historky, videa, praktické ukázky), přesně to, co by mělo být na delších přednáškách či školeních. Jinak své posluchače utlumíte nebo ještě hůře, uspíte. Využijte tzv. ” svatou trojici ve své prezentaci. Tři cesty ke štěstí, jsou podle autora nejlepšího blogu na světe pana Neila Pasricha: PŘÍSTUP, VŠÍMAVOST a OPRAVDOVOST.


8/ Vytvořte mentální představu pomocí smyslového vnímání

Jeden obrázek vyjádří více než tisíc slov, jak již vyjadřuje klasické moudré rčení. Využijte multimediálních prezentací a ukažte to, co máte na mysli. Prociťte to.


9/ Zůstaňte ve svém pruhu

Buďte autentičtí, otevření a upřimní. Mluvení na veřejnosti je považováno za jednu z forem umění, zanechte tam svou vlastní stopu. Připravte se, bude to síla a potřebujete odvahu.

Ať chceme nebo ne, vzor a styl TED prostupuje již velkou částí světové popkultury. Vaši přednášku či řeč, budou srovnávat s úspěšnými řečníky, kteří zde vystoupili. Hlavní poselství z knihy Mluv jako TED však je, “abyste si každý našel vlastní nadšení pro své téma a podařilo se vám navázat s publikem autentické spojení. Zůstaňte i vy v tom svém. Najděte si prostor sami pro sebe. Buďte věrní svému autentickému já – tomu nejlepšímu člověku, kterým můžete být.”


Kniha má téměř 300 stran, ale věřím, že ji stejně jako já přečtete jedním dechem a nakopne vás k lepším výsledkům, ať už se věnujete jakémukoli oboru. A zaručuji vám, že se k ní budete chtít vracet, jako k neomezenému zdroji myšlenek, námětu a inspirací. 


Přeji mnoho úspěchů na vaší řečnické cestě :)

Andrea Peloušková

3 rady po výběr firemního vzdělávání

S možností financování přes EU vykvetly nové vzdělávací agentury. 


Ruku v ruce s jejich rozvojem může být téměř každý školitelem nebo lektorem, jen bez záruky odbornosti a někdy i zkušeností. Dnes najdete množství tzv. koučů ve věku kolem 25 let. Jak vám ale může radit někdo, kdo ještě neprožil ani půlku svého života spojenou s jeho pracovními i osobními úspěchy a neúspěchy? “Stařešinové” z naší minulosti se musejí tajemně usmívat jako Mona Lisa.

Jak si tedy vybrat toho, který bude pro vás přínosem a předá ty dovednosti, zkušenosti nebo oboje zároveň, které potřebujete ve vaší společnosti a naučí vás je využívat v praxi?


Moje rada zní: vyžádejte si a vyzkoušejte ukázkovou hodinu doporučeného lektora. To je jediná možnost, jak se nespálit. 


Když jsem začínala učit angličtinu, měla jsem za sebou rok a půl života v Anglii a několik hodin mentoringu zkušených kolegů. Ale dříve by mě žádná jazyková škola nevzala jen na základě k CV přiložených dvěma mezinárodním certifikátům a státní zkouškou z AJ bez předvedení vyučovací hodiny s dohledem jejich metodika. To by měla stále být osvědčená metoda výběru i pro firemní kurzy a školení


Má školení schůzkou a ukázkou začínají. Podklady následně připravím na míru pro každou společnost a jejich týmy zvlášť. A až nyní po několika letech si troufám i na firemní školení prezentačních dovedností s prezi a myšlenkových map i v anglickém jazyce. Jak mě lektorství naplňuje se můžete dočíst i v tomto článku :)


Vezměte si třeba obor IT. Přišel by vám technik, který se předem prokázal certifikáty na hard skills. Zjistil by závadu, s pracovníky u vás by se o ní pobavil a provedl pár úkonů, které by mohly pomoci závadu opravit. Dali by si kafe a občerstvení a příjemně si popovídali o životě a on by za půl dne odešel s tím, že to nějak bude fungovat. Ale po týdnu zjistíte, že se nic nezměnilo. Je tam jasný důkaz, že to nebylo přínosem a závada nebyla opravena. Technika nefunguje.


No a jak si ověříte soft skills lektorů a jejich poznatky aplikovatelné v praxi? Účastníci se po školení nějak vyjádří v hodnocení na konci, že by to mohli využít. Přitom už i v průběhu školení, je u některých lektorů jasné, že vám moc přínosu a závanu nového větru nepřinesli. Někteří z nich vám na školení jen vyprávějí své poznatky z praxe a nepředají téměř žádné funkční nástroje na řešení či dovednosti. Ještě je výhrou, když si na konci firemního vzdělávání – školení několik “zázračných kousků” vyzkoušíte. 


Mělo to být školení o poznatcích a úspěchu v životě lektora, které následně uplatníte u vás ve společnosti? Tak to jste si jistě objednali na školení minimálně inspirující osobnost jako byl např. Walt Disney ;) 

Chcete znát mé 3 doporučující rady pro výběr lektora nebo vzdělávací agentury?
Ale prosím, beze všeho :) Tady jsou:


1/ Sejděte se přímo s lektorem, který vyslechne vaše potřeby a připraví školení přímo pro vás. Tzv. pravidlo úspěchu prvně chápat a pak být pochopen, platí pro každého lektora.


2/ Následně si nechte, na základě aktuálně připravených podkladů předvést ukázkovou hodinu. Lektor prodává sám sebe a většinou zastupuje svou agenturu, tak by měl být ochoten tuto možnost podstoupit. Je to známka i toho, že vám bude spolupráce vyhovovat oboustranně. 


3/ Neberte hodnocení po školení jako konec. Sejděte se s lektorem za měsíc, či několik měsíců, podle typu školení. To aby bylo možno dovednosti a zkušenosti ze školení více zhodnotit po zavedení do praxe. Prokonzultovat se zaměstnanci a případně školení doplnit o nové nebo navazující poznatky.


Jestliže tedy chcete lepší pracovníky nebo jim dopřávat profesního rozvoje v podobě benefitů, ať to má svou váhu a přínosy pro všechny zúčastněné. Chtějte vzdělání a kurzy, které mají konkrétní výstup, konkrétní schopnosti, dovednosti a kompetence dle vašich firemních potřeb.


Chcete pro své příští školení lektora se zkušenostmi a se zápalem? Zkuste vybírat jinak a udělejte si na to víc času. Zaměstnanci vám budou vděčni a více si ze školení odnesou.


Andrea Peloušková

Jak změnit myšlení, aneb zpět ke kreativitě a soustředění.

Když jsem přicházela na konferenci ICON 2014, ještě jsem netušila, že mi odstartuje moji profesi na volné noze. Hlavní řečník této konference, expert na myšlenkové mapy v byznyse a life hacker Chris Griffiths, CEO ThinkBuzan Academy (ThinkBuzan.com), o této konferenci řekl: 

“Potkal jsem tu spoustu aktivních a zajímavých lidí a taky neuvěřitelnou koncentraci pozitivní energie u publika, ostatních řečníků i organizátorů.”

Vše zapadlo, jak mělo.  Propojila jsem papírovou formu myšlenkových map s technologiemi, preferuji Appleaplikacemi, např. iMindMap a programy v notebooku, nejen od Tonyho Buzana, ale i např. XmindZměnila jsem své myšlení – z lineárního na paprskovité a tím opět využívat potenciál svého mozku téměř naplno.

Naše hnací síla je v kreativitě a soustředění, ke kterému přispívají právě myšlenkové mapy. Protože při jejich tvorbě propojujeme obě mozkové hemisféry naráz. A to nemluvím o jejich síle v týmu např. s brainstormingem. V dnešním virtuálním světě není nad to vypnout nad papírem s barevnými fixami nebo u chytré zdi. Proč myslíte, že na Amazonu v loňském roce byla celosvětově nejprodávanější publikace omalovánky – mandaly pro dospělé?


Kreativitu nutně pro své žití potřebujeme a tak ji znovu hledáme. Představte si, že podle studie Nasa, vstupují děti do 1. třídy základní školy s 80% kreativity a když odcházejí v 15 letech zbývá jim tam sotva 15%. A já věřím, že to můžete u sebe napravit, stejně jako já i v dospělém věku, za velice krátkou dobu. Mě osobně, změna myšlení na kreativitu a soustředěnost, trvala půl roku po nakopnutí Chrisem a jeho seminářem. Myšlenkové mapy jsem takto postupně zavedla do svého života.  Začala jsem je aktivně používat při plánování, sepisování svých nápadů, úkolů a aktivizaci činností. Vyměnila jsem linkovaný papír za nelinkovaný. Chodila jsem na schůzky a jednání se zákazníky a zapisovala jsem si v myšlenkové mapě. Připravovala jsem v nich prezentace a sdílela je elektronicky s klienty k doladění. A následně jsme je společně tvořili. Pořádala jsem v nich školení a workshopy osobního rozvoje. U všech motivačních knih, které jsem přečetla, jsem si dělala výpisky v myšlenkové mapě. Mým synům jsem pomáhala se učit s myšlenkovou mapou. Jako lektorka AJ jsem své studenty učila nové obraty pomocí myšlenkové mapy, aby si to v barvách snadno vybavily a ještě lépe zapamatovali. Je možné je využít téměř všude. Svůj přesný náhled do začátků využívání myšlenkových map jsem sepsala do svého ebooku.


Spolu se znovuobjevením kreativity, otevřené mysli a jejich využíti mohu jako školitelka a mentorka pomáhat ostatním. Nastartovávám nebo dolaďuji jejich projekty, pomáhám při řešeních nebo dalším rozvoji pracovních nabídek, činností a aktivit pro jejich zákazníky. Pomáhám jim srovnat si fakta, nápady, myšlenky a cíle.  Nabídnout jejich služby nebo zboží, vyjádřit svůj směr nebo příběh v jejich prezentacích. Při jejichž tvorbě popustíte uzdu své kreativitě vyjádříte vše co potřebujete sdělit fotkami, symboly, klíčovými slovy a budete moci být sami sebou a ochromit nás.  Tím, že si nebudete muset pamatovat slohová cvičení na svých snímcích a “nedej bože” nám je číst, se budete při prezentování lépe soustředit a vyjadřovatTyto prezentace, nás pak vtáhnou do děje a budeme se při nich bavit, ne usínat. Budeme vás opěvovat jako řečníky a ne se těšit, kdy nám ohlásíte přestávku na kávu. “What else” bychom na konferenci jiného toužebně očekávali, že?


Pro další posun, v mé malé změně světa, po mentoringu ve studentských VŠ organizacích Unifer a Lepší vyhlídky přibyla v minulém roce i školení pro pracovní a projektové týmy. Měla jsem možnost školit myšlenkové mapy a tvorbu prezentací v prezi, a zároveň se s jejich týmy i jednotlivci vzájemně obohacovat, v marketingových, výrobních i v nadnárodních společnostech. 

Své zkušenosti předávám dál i na seminářích na HR konferencích nebo veletrzích pracovních příležitostí.


Přeji vám hodně štěstí i na vaší cestě za svým posláním, spokojeností a úspěchem :)

Andrea Peloušková