Monthly Archives: Únor 2016

Prezi – Why the Best Presentation ever

When I first saw Prezi I was impressed, I nearly shouted wow! I discovered it at the ELT Conference 2009 in Bratislava where Jamie Keddie as a Teacher Trainer presented with it. 

I have got in on the ground floor on that day. I have immediately started to “play” with this online tool and took advantage of it for my own presentation. It was incredible I could make excellent, creative and simple presentations in it with no effort at all. And have a fun at the same time.

How they describe Prezi? Just like this, at this TEDx Talk: “It’s PowerPoint that makes you sick.”

And that is something you have to be careful with. If you use too many of its special effects, like the man in this video, your audience could become rather sea sick.

Prezi offers so much and it is down to your own creativity to decide how you handle it. But let me start from the beginning. This Prezi presentation was among my first ones.
What I have learned from Prezi?
Firstly, it is a tool that allows you to show a presentation in a “non-linear” way.  You can zoom in on any picture, symbol, chart or any piece of text at random. It is very different from programs like Power Point which tend to think in a linear way, one slide after another. With Prezi you can focus on things as they come up. This means they will respond to your audience and give them a more interactive presentation.

Secondly, it discourages the writing of slides full of text. Because, with excessive text you can start to feel that you damaging your creativity. As the known quotation says “One picture is worth a thousand words” Your slides will be full of visual aids, you will present with greater effect than can be achived by your audience simply reading slides.

Prezi will make you a greater presenter enthused with confidence and charisma. Standing on a stage, with a Prezi presentation behind you, it will not be just another presentation done with slide after slide. It is going to be a strong story done by you on your topic, with your preferred pictures, your template and background colours.  Your presentations will be full of impact and memorable.

That is why I do what I love, I help to create these stories. I train with Prezi to help you to become a greater presenter for your company. I hope, you will give Prezi a try out so that you may experience what Prezi can do for you.

Any question? I am ready to help, to order your consultation or training at your company anywhere in Europe. I am only a click away.

Andrea Peloušková

Co v dnešním světě funguje lépe: motivace nebo stimulace?

Potřebujete se posunout? Potřebujete si něco uspořádat, vyřešit?


Tak to vám chybí vnitřní motivace, která je tím nejlepším hnacím motorem pro akci nebo osobní růst. Někdy stačí jen stanovit správný cíl a motivace k lepším výkonům nebo pro studium se nastartuje. 

Stanovení cílů není jen tak, jak už jistě víte.
Co funguje jednomu, nemusí fungovat vám. Každý jsme individualita a máme jiné silné stránky, které potřebujeme pro naplnění cíle. Je potřeba si svůj cíl nastavit jako dílčí úkoly, nejlépe s každodenní aktivitou. Hlavně vše dohromady realizovatelné a rovněž s malým průběžným oceněním po splnění. U dětí i “dospěláků” mám vyzkoušený třeba nakreslený zjednodušený měsíční kalendář, kde si napíšeme barevně dílčí úkoly a za splnění se je odškrtnou a odmění např. smajlíkem. Takto mají přehled, že to zvládají a motivuje je to pro další den. Emoce hrají hlavní roli v každém učební nebo osvojovacím procesu nových zkušeností či dovedností. A ty by měli být vždy pozitivní. 

Svým studentům, když za mnou přicházejí se svou sebemotivací například radím, vypracovat si každý den třeba jeden pracovní list nebo přečíst jednu stránku z anglické zjednodušené četby. To v případě, když s nimi na základě vypravovaných cílech v myšlenkové mapě zlepšujeme jejich znalosti angličtiny pro přípravu ke zkouškám, pohovor v angličtině nebo zdokonalujeme odbornou/ profesní angličtinu. Vše záleží jen na tom, jaké pokročilosti AJ chtějí dosáhnout a jak rychle.

Jinak zase nastavujeme cíle  a dílčí úkoly kreativně např. 
v myšlenkové mapě nebo formou sketchnotingu, když si potřebujeme promyslet nápady, možnosti, návrhy ke zlepšení práce apod.

 

Pokud vám sebemotivace pokulhává a máte pocit, že sami nezvládnete začít, potřebujete nastartovat někým jiným nebo něčím jiným. A to už mluvíme o stimulaci. Tu například provádějí osobní koučové, ti vás navádění a podněcují k nalézání vlastních řešení. Nebo mentoři, kteří vám radí a jsou vám vzorem převážně v pracovní oblasti. 

Tím, že jsme zahlceni informacemi a sami si většinou neumíme vybrat tu správnou, potřebujeme vše s někým probrat. A z tohoto důvodu si myslím, že v dnešním elektronickém světe více funguje stimulace, ale ta osobní, face to face. Nepotřebujeme si o tom, co chceme dosáhnout, jak se zlepšovat číst nebo s někým psát, potřebujeme si o tom popovídat. Čtení e-mailů a postupů práce i návodů máme celkem dost. Potřebujeme v klidu s mentorem, s kolegyní/kolegou, nadřízeným, spřízněnou duší, ke které máme důvěru a můžeme tak  probrat  všechny aspekty, souvislosti a zhodnotit je.

A hlavně se plně soustředit. To funguje nejlépe, když vykonáváme pracovní činnost a vylepšujeme se v ní a nebo když vypracováváme studijní úkol nebo případovou studii. Protože zapojíme obě mozkové hemisféry a navíc nás to baví.

Přeji vám všem hodně spokojenosti sami se sebou při dosahování vlastních cílů, ať už vám to funguje jakkoli :)

Andrea Peloušková